สีรถและทะเบียนรถที่เหมาะกับแต่ละวันเกิด

1. บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์

ผู้ที่เกิดวันนี้ สีที่เป็นมงคล คือ

สีแดง,สีแดงอิฐ                      เป็นสี คู่บุญเสริมสง่าราศี ให้มีอำนาจ บารมี มีความเป็นผู้นำและจะทำให้มีบริวารคอย ค้ำหนุนจุนเจือ

สีเขียว,สีเขียวใบไม้                เป็นสีเสริมโภคทรัพย์ โชคลาภเงินทอง หากทำกิจการใดๆ ก็จะสะดวกราบรื่น

สีดำ                                      เป็นสีเสริมความเมตตามหานิยม มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ ค้ำชู มีคนรักเอ็นดูเมตตาไปแห่งหนไหนก็ไม่อับจนหนทาง

สีที่เป็นอัปมงคล คือ ไม่ถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คือ สีฟ้าและสีน้ำเงิน

จะทำให้เกิดเคราะห์อุบัติภัย ทำกิจการใดๆ ก็ไม่รุ่งเรือง เป็นอริของการบริโภคทรัพย์

เลขทะเบียนที่เป็นมงคล คือ 1,8

วันที่อับฤกษ์ของคนเกิดวันอาทิตย์ คือวัน ศุกร์และวันอังคาร

 

2. บุคคลที่เกิดวันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันนี้ สีที่เป็นมงคล คือ

สีส้ม,สีส้มอิฐ           เป็นสีเสริมสร้างพลังและความศรัทธาในตัวเอง เสริมอำนาจ วาสนา ทำให้เกิด โชคลาภโดยง่าย  และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกอย่าง

สีขาว                      เป็นสีแห่งการรับทรัพย์สิน เงิน ทอง มีจังหวะของการรับทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สีบรอนซ์เงิน           เป็นสีเสริมความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ การเจรจาติดต่อเป็นไปโดยง่ายและราบรื่น

 

สีที่เป็นอัปมงคล คือ ไม่ถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดวันจันทร์ คือ สีแดง

จะฉุดทำให้คุณตกต่ำไม่เจริญรุ่งเรือง

เลขทะเบียนที่เป็นมงคล คือ 3,7

วันที่อับฤกษ์ของคนเกิดวันจันทร์ คือวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี

 

3. บุคคลที่เกิดวันอังคาร

ผู้ที่เกิดวันนี้ สีที่เป็นมงคล คือ

สีดำ                       เป็นสีเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทรงเกียรติยศ ชื่อเสียง มีอานุภาพกับคนหมู่มากและกว้างไกล

สีแดง                     เป็นสีเสริมความเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับโอกาส ได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ มีผู้ใหญ่คอยปกป้องจากอุปสรรคต่างๆ

สีม่วง                      เป็นสีเสริมความโชคดี เสริมพลังชีวิตให้เข้มแข็ง เกิดความกระตือรือร้น   การเจรจาต่อรองซื้อขายไม่มีอุปสรรค

สีที่เป็นอัปมงคล คือ ไม่ถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดวันอังคารคือ สีขาว

คุณอาจจะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุโดยง่าย

เลขทะเบียนที่เป็นมงคล คือ 5,8

วันที่อับฤกษ์ของคนเกิดวันอังคาร คือวันอาทิตย์และวันจันทร์

 

4. บุคคลที่เกิดวันพุธ(กลางวัน)

ผู้ที่เกิดวันนี้ สีที่เป็นมงคล คือ

สีน้ำเงิน,ฟ้า            เป็นสีเสริมความเคารพยำเกรง น่าเกรงขาม มีอิทธิพล เป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชา

สีทอง                     เป็นสีเสริมความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือทำกิจการใดๆ มีการต่อยอดทางธุรกิจ หรือมีช่องทางอื่นนอกเหนือจากงานหลักเข้ามาโดยไม่คาดคิด

สีขาว,ขาวนวล        เป็นสีเสริมความเมตตา ได้รับการปกป้องจากผู้ใหญ่ มีคนเข้ามาช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์อย่างบริสุทธิ์ใจ

สีที่เป็นอัปมงคล คือ ไม่ถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางวัน) คือ สีชมพู

คุณจะทำกิจการใดๆ อย่างยากเย็นเข็ญใจ

เลขทะเบียนที่เป็นมงคล คือ 1,4

วันที่อับฤกษ์ของคนเกิดวันพุธ(กลางวัน) คือวันอังคารและวันพุธ(กลางคืน)

 

5. บุคคลที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)

ผู้ที่เกิดวันนี้ สีที่เป็นมงคล คือ

สีแดง                     เป็นสีเสริมความเคารพ นบนอบ คนเชื่อถือไว้วางใจให้ทำสิ่งใหญ่โตและสำคัญ

สีดำ                       เป็นสีเสริมความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เสริมด้านสติปัญญา เสริมกัลยาณมิตร ไร้คู่แข่งและศัตรู

สีม่วง                      เป็นสีเสริมความอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่ มีคนรักใครเมตตาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้

 

สีที่เป็นอัปมงคล คือ ไม่ถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางคืน) คือ สีเหลือง

จะบดบังความโชคดี และลาภลอยของคุณอย่างน่าเสียดาย

เลขทะเบียนที่เป็นมงคล คือ 6,9

วันที่อับฤกษ์ของคนเกิดวันพุธ(กลางคืน) คือวันพฤหัสบดี

6. บุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี

ผู้ที่เกิดวันนี้ สีที่เป็นมงคล คือ

สีขาว                      เป็นสีเสริมความรักความเมตตาและความศรัทธาเชื่อถือในตัวคุณ

สีแดง                     เป็นสีแห่งความแคล้วคลาดจากอุปสรรค ภยันตรายใดๆ ทั้งอุบัติเหตุ คนปองร้าย

สีบรอนซ์                 เป็นสีเสริมด้านความราบรื่น ไร้ปัญหา ความกังวล หม่นหม่องในชีวิต

 

สีที่เป็นอัปมงคล คือ ไม่ถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีคือ สีม่วงและสีน้ำเงิน

จะทำให้เกิดเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บกับคนในครอบครัว

เลขทะเบียนที่เป็นมงคล คือ 2,5

วันที่อับฤกษ์ของคนเกิดวันพฤหัสบดี คือวันเสาร์

 

7. บุคคลที่เกิดวันศุกร์

ผู้ที่เกิดวันนี้ สีที่เป็นมงคล คือ

สีเขียว                    เป็นสีเสริมความร่มเย็นในตัวคุณให้คุณไม่ใจร้อนวู่วาม ไม่มีเรื่องให้เกิดความเครียด

สีทอง                     เป็นสีเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต เริ่มต้นทำสิ่งใดๆก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า มีทรัพย์ไหลเทมาอย่างต่อเนื่อง

สีชมพู                   เป็นสีเสริมด้านความปลอดภัย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและความประมาททั้งปวง

สีที่เป็นอัปมงคล คือ ไม่ถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดวันศุกร์คือ สีม่วงและสีน้ำเงิน

จะทำให้ติดขัดเรื่องรายรับรายจ่าย

เลขทะเบียนที่เป็นมงคล คือ 1,6

วันที่อับฤกษ์ของคนเกิดวันศุกร์ คือวันเสาร์

 

8. บุคคลที่เกิดวันเสาร์

ผู้ที่เกิดวันนี้ สีที่เป็นมงคล คือ

สีแดง                     เป็นสีเสริมอำนาจบารมีของคุณ มีพลังในการดึงดูดผู้คนและทำให้คนเชื่อถือและไว้วางใจคุณ

ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนอย่างมหาศาล ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว

สีฟ้า                       เป็นสีเสริมความหนักแน่น มีคนนับหน้าถือตา สูงศักดิ์ สง่างาม

สีชมพู                    เป็นสีเสริมด้านอุปถัมภ์ค้ำชู มีคนคอยเกื้อหนุนได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้เริ่มต้นในการเริ่มต้นหรือขยายกิจการ

 

สีที่เป็นอัปมงคล คือ ไม่ถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดวันเสาร์คือ สีเขียว

จะทำให้เจรจาทางธุรกิจติดขัด และขัดแย้งกับคนรัก

เลขทะเบียนที่เป็นมงคล คือ 2,9

วันที่อับฤกษ์ของคนเกิดวันเสาร์ คือวันศุกร์

 

กด Like เพื่อรับคำทำนาย
ดูดวงรายวันทาง Facebook
พื้นที่โฆษณาดูดวง