ลายเซ็นเสริมดวงชะตา

เชื่อว่าทุกคนคงต้องมีลายเซ็นเป็นของตัวเอง บางคนอาจจะเน้นรูปแบบลายเซ็นให้มีความสวยงาม หรือบางคนจะเน้นในเรื่องของความง่าย สะดวก สบาย ในการเซ็น ซึ่งลายเซ็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถเสริมดวงชะตาของคุณได้หากคุณออกแบบลายเซ็นที่ถูกต้องและเหมาะสม

สำหรับลายเซ็นที่จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้รุ่งเรื่อง ควรมีลักษณะดังนี้
– ลายเซ็นที่ดีนั้นควรมีเส้นที่มั่นคง สม่ำเสมอ ไม่ควรเขียนหวัดมากจนเกินไป และควรมีสติในทุกครั้งในการเซ็น

– อักษรตัวแรกมีความชัดเจน มีลักษณะเหมือนกับตัวอักษรจริงมากที่สุด และควรมีขนาดใหญ่ที่สุด

– ตัวอักษรอื่นๆ ที่ตามมานั้นควรมีขนาดที่เล็กกว่าอักษรตัวแรก ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงบริวารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณ และหากตัวอักษรสามารถเอียงไปข้างหลังเล็กน้อยจะช่วยส่งเสริมพลังความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น

– ควรจะมีการเซ็นชื่อ และตามด้วยนามสกุลทุกครั้ง เพราะการเซ็นนามสกุลด้วยทุกครั้งจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของเกียรติยศ มีผู้นับหน้าถือตา อีกทั้งการเว้นวรรคระหว่างชื่อ กับนามสกุลนั้นควรเว้นวรรคอย่างเหมาะสมไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป นอกจากนี้แล้วอักษรนำของทั้งชื่อและนามสกุลนั้นควรมีขนาดใหญ่เท่ากัน หากอักษรนำของนามสกุลมีขนาดเล็กกว่าจะส่งผลให้มีปัญหาทางการเงิน

– หางของลายเซ็นสามารถมีได้ แต่ควรอยู่ในความพอดี ไม่ยาวจนเกินไป ข้อสำคัญคือไม่ควรมีเส้นใดมาตัดผ่านชื่อ โดยเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อโดยเด็ดขาด

– หากอักษรตัวแรกเป็นสระ ซึ่งมักจะทำให้รูปแบบของลายเซ็นเป็นปัญหา ดังนั้นควรเซ็นสระตัวแรกไม่สูงกว่าพยัญชนะ เว้นแต่สระ โ ไ ใ

– การลงน้ำหนักในการเซ็น สำหรับน้ำหนักในการเซ็นควรให้มีความพอดี หากมีน้ำหนักมากเกินไปจะทำให้ผู้เซ็นมีความมั่นใจในตัวเองสูงและหยิ่งทะนงในตนเองมากจนเกินไป แต่หากเซ็นเบาจนเกินไปจะส่งผลให้เป็นคนขี้กลัว ไม่เท่าทันคน ไม่กล้าแสดงออก

 

สำหรับลายเซ็นที่ไม่ควรเซ็น หรือถือได้ว่าเป็นข้อห้ามในการเขียนลายเซ็น มีดังต่อไปนี้
– ลายเซ็นที่พันกัน ยุ่งเหยิ่ง มักจะสะท้อนถึงระบบความคิดที่ไม่เป็นระบบระเบียบของผู้เซ็น ดั้งนั้นผู้ที่มีลายเซ็นที่พันกันยุ่งเหยิ่งมักจะพบกับความสับสนวุ่นวายในชีวิต เมื่อทำอะไรมักมีอุปสรรคและปัญหาเสมอ

– การเซ็นตัดตัวเอง จะส่งกับปัญหาด้านสุขภาพของผู้เซ็นโดยตรง เช่น หากเซ็นตัวกลางตัวอักษรอาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการปวดท้องได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อห้ามในการเขียนลายเซ็นเลยทีเดียว

– การเซ็นแบบตัวอักษรทุกตัวเท่ากันทุกตัว ผู้ที่มีลายเซ็นแบบนี้จะดูแลหรือปกครองบริวารลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอักษรตัวหนึ่งตัวใดสูงกว่าตัวแรกด้วยแล้ว อาจจะส่งผลให้มีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังได้

– การเซ็นลายเซ็นในลักษณะลากสระยาวเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสระอุ และสระอู เนื่องจากสระทั้งสองเป็นสระที่อยู่ส่วนลากของลายเซ็น ซึ่งบ่งบอกถึงการยึดติดเรื่องราวในอดีตของผู้เซ็น

– การเซ็นลายเซ็นที่มีตัวอักษรไม่ต่อเนื่องหรือตัวอักษรขาด โดยเฉพาะอักษรตัวแรก ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวผู้เซ็น หากเซ็นอักษรขาดหรือไม่สมบูรณ์ก็จะบ่งถึงความไม่สมบูรณ์ของผู้เซ็นเอง

– ไม่ควรเซ็นให้ตัวอักษรเอียงไปข้างหน้าหรือทแยงลง เนื่องจากลายเซ็นให้ตัวอักษรเอียงไปด้านหน้ามักจะแสดงถึงการเป็นคนเก็บความรู้สึกมากจนเกินไป อีกทั้งการเซ็นแบบทแยงลงยิ่งไม่ควรเซ็นเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากลายเซ็นเช่นนี้มักทำให้ผู้เซ็นขาดความก้าวหน้าในชีวิต พบเจอแต่ปัญหามากมาย

 

ลายเซ็นที่เน้นส่งเสริมเรื่องของความโด่งดัง ในสังคม
หากต้องทำงานในเรื่องของการพบปะผู้คน ต้องเข้าสังคมบ่อยครั้ง ลายเซ็นควรเซ็นแบบตัวอักษรค่อนข้างกว้าง และเอียงไปทางขวานิดหน่อย ให้ลายเซ็นมีความพลิ้วไหว ไม่แข็งจนเกินไป จะช่วยส่งเสริมให้การติดต่อ ประสานงานราบรื่นมากยิ่งขึ้น และหากต้องการความสำเร็จ มีชื่อเสียงโด่งดัง ควรเซ็นให้มีลักษณะวงกลม หรือวงรี และเซ็นให้ความความต่อเนื่องตัวอักษรมีความสมบูรณ์ไม่ขาด

 

ลายเซ็นที่เน้นส่งเสริมเรื่องของปัญญาดีและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
การเซ็นในลักษณะที่ไม่เป็นตัวอักษร หรือการเซ็นเป็นสัญญาลักษณ์เรขาคณิต เช่น รูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี เป็นต้น หรืออาจะเซ็นลายเซ็นให้มีสัญญาลักษณ์อย่างอื่น เช่น รูปหัวใจ รูปสัตว์ จะแสดงถึงการเป็นคนที่มีความคิดดี เฉลียวฉลาด ใฝ่หาความรู้ใส่ตัวเสมอ หากผู้เซ็นมีการเซ็นให้อยู่เหนือบรรทัดที่เซ็นชื่อ ก็จะช่วยส่งเสริมผู้เซ็นในเรื่องของความเจริญ รุ่งเรือง มีความก้าวหน้าในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

 

ลายเซ็นที่เน้นส่งเสริมเรื่องของทรัพย์และบารมี
ลายเซ็นที่ส่งเสริมให้ผู้เซ็นมีอำนาจบารมี บริวารรอบล้อม มีชื่อเสียงโด่งดัง ผู้คนนับหน้าถือตา ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีผู้ให้การสนับสนุนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตัวอักษรตัวแรกควรมีลักษณะใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นๆ และไม่มีเส้นอื่นๆ มาตัดผ่าน หากเซ็นให้ตัวอักษรตัวแรกของชื่อและนามสกุลมีลักษณะเป็นรูปแอ่งเก็บเงิน สำก็จะช่วยส่งเสริมดวงด้านการเงินให้กับผู้เซ็นอีกด้วย

 

ลายเซ็นที่เน้นส่งเสริมให้มีฐานะมั่นคง ประสบความสำเร็จ
ผู้ที่มีลายเซ็นที่บ่งบอกถึงการประสบความสำเร็จในอนาคตนั้น สามารรถดูได้จากหางของลายเซ็น หากมีหางที่ยาวเป็นเส้นตรงออกไปหรือเอียงสูงขึ้นก็ตาม ลายเซ็นเช่นนี้จะบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าในชีวิต อีกทั้งลายเซ็นที่บ่งบอกถึงการมีฐานะที่มั่นคงนั้น เป็นการเซ็นโดยมีเส้นตรงขีดเป็นฐานของลายเซ็น โดยเส้นตรงนั้นขีดตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงอักษรตัวสุดท้ายของลายเซ็น ถือเป็นลักษณะการเซ็นที่ดีจะส่งเสริมให้ผู้เซ็นมีการงานและฐานะที่มั่นคง ไม่ว่าจะลงมือทำสิ่งใดก็มักมีผู้ให้การสนับสนุนจนสำเร็จลุล่วง

 

ลายเซ็นที่เน้นส่งเสริมเรื่องของโชคดี มีเสน่ห์เย้ายวน
ลายเซ็นที่ส่งเสริมทำให้ผู้เซ็นนั้นมีเสน่ห์ ดึงดูดใจ ควรเซ็นให้ตัวอักษรมีความอ่อนช้อย สวยงาม มีความกลมมล ไหลลื่น อีกทั้งการเซ็นให้ตัวอักษรมีลักษณะเป็นอ่าง หรือถุงคล้ายตัวยูในภาษาอังกฤษมากที่สุดนั้น จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคดี เงินทองไหลมาเทมา

 

กด Like เพื่อรับคำทำนาย
ดูดวงรายวันทาง Facebook
พื้นที่โฆษณาดูดวง