นิสัยการทำงานตามวันเกิด

คุณทราบหรือไม่ว่าวันเกิดของคุณนั้นสามารถบอกอะไรได้มากมาย ทั้งลักษณะนิสัย ดวงชะตา ความชอบ นอกจากนี้แล้ววันเกิดของคุณยังสามารถบอกถึงลักษณะนิสัยในการทำงานของคุณได้อีกด้วย ซึ่งแตกต่างกันไปตามวันเกิดของแต่ละบุคคล

ผู้ที่เกิดวันจันทร์
โดยพื้นฐานแล้วผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่คิดมาก มักมีวิตกกังวลบ่อยครั้ง เป็นคนอ่อนไหว อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย แต่ก็เป็นคนที่จริงจังในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้แล้วผู้ที่เกิดวันจันทร์ยังเป็นคนพูดเก่ง มีวาทศิลป์ในการพูด และพูดจามีเสน่ห์เป็นอย่างมาก ดังนั้นในเรื่องของการทำงานจึงเป็นคนที่เอาจริงเอาจัง มักชอบทำงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ในบางครั้งก็ขาดความรอบคอบ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ นอกจากนี้แล้วคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ชอบความมั่นคงและสิ่งที่มีเป้าหมายชัดเจน จึงทำให้เหมาะกับงานที่ค่อนข้างมีความมั่นคงชัดเจน อีกทั้งผู้ที่เกิดวันจันทร์ยังเป็นที่เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานเป็นอย่างราบรื่น และการที่เป็นคนช่างเจรจา จึงทำให้เหมาะกับงานที่ได้เข้าสังคม พบปะผู้คน เช่น งานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือนักการทูต เป็นต้น

ผู้ที่เกิดวันอังคาร
ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมีนิสัยไม่ชอบการผูกมัด หรือถูกออกคำสั่ง เป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง จึงชอบทำงานที่ได้แสดงความสามารถของตนเองได้เต็มที่ อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความหยิ่งทะนงในตนเอง แต่ถึงอย่างไรผู้ที่เกิดวันอังคารก็เป็นคนที่สู้งาน ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน ก็จะมุ่งมั่นทำงานนั้นจนประสบความสำเร็จ งานที่ท้าทายความสามารถจึงเป็นงานที่คนเกิดวันอังคารชอบเป็นที่สุด และมักจะทำได้ดีจนมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักวิเคราะห์วางแผน ดังนั้นงานที่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันนี้คืองานที่เกี่ยวกับราชการ นายหน้า นักการตลาด เป็นต้น

ผู้ที่เกิดวันพุธ
ผู้ที่เกิดวันพุธเป็นคนที่ทำงานด้วยความรอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมาก มีนิสัยเป็นคนช่างคิด มีไหวพริบ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานว่องไว ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงานราชการ งานบริหาร การบริการ หรืองานที่ต้องติดต่อประสานการกับผู้ใหญ่ คนที่เกิดวันพุธก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการที่เป็นคนที่มีความอดทนสูง ทุ่มเทในการทำงาน ไม่ยอมแพ้ต่อความเหนื่อยยากในการทำงานใดๆ จึงทำให้ในด้านของประกอบอาชีพค้าขายหรือการเป็นเจ้าของกิจการ โดยเฉพาะกิจการด้านความสวยความงาม ก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ที่เกิดในวันนี้เป็นคนรักสวยรักงาน และมีไหวพริบทางด้านศิลปะเป็นอย่างดี

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีความอดทนสูง เอาการเอางาน และมีความเป็นผู้นำสูง จึงมักชอบที่จะเป็นผู้นำออกคำสั่งให้ผู้อื่นทำตามตนเอง มากกว่าที่จะเป็นคนที่คอยรับคำสั่งจากผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นคนที่มีเหตุมีผลเสมอ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมักจะใช้เหตุผลเป็นตัวตัดสินเสมอ ดังนั้นจึงเป็นคนที่เหมาะกับงานนั่งโต๊ะและออกคำสั่งมากกว่างานที่ต้องออกทำงานภาคสนาม เช่น งานที่เกี่ยวกับการปกครอง เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดียังเป็นคนที่ชอบแสดงศักยภาพหรือความสามารถของตนเอง สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ของผู้อื่นได้ดี การให้คำปรึกษาจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เหมาะกับผู้ที่เกิดในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

ผู้ที่เกิดวันศุกร์
ผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดเป็นอย่างมาก ช่างพูดช่างเจรจา หากได้ทำงานเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องใช้วาทศิลป์จะเหมาะกับผู้ที่เกิดวันนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะส่งเสริมให้หน้าที่การงานยิ่งเจริญรุ่งเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งผู้ที่เกิดวันศุกร์ยังเป็นคนที่มีไหวพริบ สามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงมักชอบงานที่มีความท้าทายและงานที่ได้พบกับผู้คนใหม่ๆ งานใหม่ๆ หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อยู่เสมอ หากทำงานด้านค้าขาย หรือทำงานอิสระเกี่ยวข้องกับการลงทุนจะดีเป็นอย่างมากถือว่าเป็นอาชีพที่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นที่สุด นอกจากนี้แล้วหากได้ทำงานรับราชการก็ดีไม่แพ้กันจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ และได้รับการมอบหมายงานที่สำคัญให้ทำอยู่เสมอ

ผู้ที่เกิดวันเสาร์
ผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่เด็ดขาด มีความเป็นนักสู้ในตนเอง เชื่อมั่นในตัวเองสูง นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลม มีความรับผิดชอบ เก็บอารมณ์ความรู้สึกเก่ง ตรงไปตรง มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเป็นที่สุด แต่มักเป็นคนที่ทำงานล่าช้า ดังนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์หากเป็นชายมักจะเหมาะกับอาชีพรับราชการมากกว่าค้าขาย เนื่องจากเป็นคนใจกว้าง ขี้สงสารมากจนเกินไป หากค้าขายจึงอาจเป็นเปิดช่องให้คนโกงได้ง่าย แต่หากเป็นหญิงจะเหมาะกับอาชีพอิสระ เช่น อาชีพค้าขาย หรืออาชีพเกี่ยวกับการลงทุน เป็นต้น เนื่องจากผู้หญิงที่เกิดวันนี้เป็นคนช่างเพ้อฝัน เชื่อมั่นในตนเอง ทำงานเป็นระบบ ไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากจนเกินไป แต่ชอบที่จะพึ่งตัวเองและทำทุกสิ่งด้วยตนเองมากกว่า

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ในการทำงานบางครั้งอาจใช้อำนาจมากจนเกินไป มักชอบทำงานที่ตนเองมีอำนาจในการตัดสินใจได้เต็มที่ ดังนั้นหากมอบหมายงานให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทำแล้ว ควรมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ให้ด้วย จึงจะทำให้ผู้ที่เกิดวันนี้ทำงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นคนฉลาด แต่มักขาดความรอบคอบทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานบ่อยครั้ง หากพูดถึงในเรื่องของการงานแล้วเป็นคนชอบงานอิสระ ดังนั้นอาชีพที่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จึงเหมาะกับอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ เจ้าของกิจการ หรือค้าขาย จะเหมาะมากกว่าอาชีพราชการ

 

กด Like เพื่อรับคำทำนาย
ดูดวงรายวันทาง Facebook
พื้นที่โฆษณาดูดวง